Contact

De Dierencoalitie is geen zelfstandige organisatie, maar een samenwerkingsverband van dierenwelzijnsorganisaties, ondersteund door een coördinator.

Donateursvragen

De Dierencoalitie heeft dus ook geen eigen donateurs. Bij vragen over uw donaties aan een of meer van de aangesloten organisaties verzoeken wij u direct contact op te nemen met de betreffende individuele organisaties.

Dierenleed melden

Voor het melden van dierenleed kunt u het beste contact opnemen met meldnummer 144 Red een dier. Die geven uw melding door aan de relevante instantie, zoals de Dierenpolitie, NVWA, Dierenambulance of Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Over de coalitie

Voor vragen over de coalitie kunt u contact opnemen met de coördinator via info [at] dierencoalitie.nl, of per post via:

Dierencoalitie
Louis Couperusplein 2 III
2514 HP Den Haag