Consultatie Wet natuurbescherming

De Dierencoalitie wil dat dodelijke middelen alleen worden ingezet als andere vormen van wering en verjaging niet werken.

De Dierencoalitie heeft haar visie gegeven in de consultatieronde over het concept-Besluit natuurbescherming en de ontwerp-Regeling natuurbescherming.

In een brief aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken roept de Dierencoalitie op om:

  • De landelijke vrijstellingslijst te schrappen.
  • Expliciet te borgen dat eerst niet-dodelijke alternatieven gericht op wering en verjaging aantoonbaar en uitputtend moeten zijn toegepast voordat dodelijke middelen worden ingezet.
  • Voor geen enkele diersoort dodingsmiddelen toe te staan die gericht zijn op zoveel mogelijk dieren te doden, in plaats van op het gericht voorkomen van specifieke, belangrijke schade.
  • Beweringen over de schadelijkheid van diersoorten in het besluit te baseren op gedegen wetenschappelijk onderzoek.