Consultatie Wet natuurbescherming

De Dierencoalitie heeft zojuist haar visie gegeven in de consultatieronde op het concept-Besluit en de concept-Regeling Wet natuurbescherming. De Dierencoalitie roept daarin op:

  • de landelijke vrijstellingslijst te schrappen;
  • expliciet te borgen dat eerst niet-dodelijke alternatieven gericht op wering en verjaging aantoonbaar en uitputtend moeten zijn toegepast voordat dodelijke middelen ingezet worden;
  • voor geen enkele diersoort dodingsmiddelen toe te staan die gericht zijn op zoveel mogelijk dieren te doden, in plaats van op het gericht voorkomen van specifieke, belangrijke schade;
  • beweringen over de schadelijkheid van diersoorten in het besluit te baseren op gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier de hele brief.

Reacties zijn gesloten.