CDON waarschuwt voor onbedoelde gevolgen van verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed

In Spanje wordt er voor gepleit om het wrede ‘vermaak’ van stierenvechten op de lijst van immaterieel erfgoed te plaatsen.

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) wijst in een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de mogelijk onbedoelde gevolgen die een verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed zou kunnen hebben voor het welzijn van dieren. Zo wordt er in Spanje voor gepleit om het wrede ‘vermaak’ van stierenvechten op de lijst van immaterieel erfgoed te plaatsen.

Zou de industrie daarin slagen — en dat is niet denkbeeldig — dan zouden publieke middelen, waaronder die van Nederland, via het UNESCO Fonds voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed worden aangewend om deze grievende vorm van dierenmishandeling te bevorderen.