CDON levert commentaar op voorgestelde Wet dieren

Nederland dreigt een van de weinige Europese landen zonder dierenwelzijnswet te worden.

De 21 dierenbeschermingsorganisaties verenigd in de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON, voorheen Red de Dierenwelzijnswet) reageren in een commentaar op het voornemen van het kabinet om de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren op te laten gaan in een nieuwe Wet dieren. De argumentatie hiervoor is zwak en de motivatie lijkt vooral ingegeven door de wens om het dier als productiemiddel te behandelen.

Nederland dreigt een van de weinige Europese landen zonder dierenwelzijnswet te worden en steekt steeds negatiever af bij andere landen.