CDON herdoopt tot de Dierencoalitie

De Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (CDON) gaat voortaan door het leven als de Dierencoalitie, samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Met de naamsverandering is ook de website vernieuwd.

Logo DierencoalitieDirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie: ‘De CDON is destijds in het leven geroepen als reactie op de plannen van toenmalig minister Veerman om de dierenbeschermingswetgeving drastisch over hoop te halen. In de loop van de tijd is gebleken dat zo’n coalitie een duidelijke meerwaarde heeft: door onze krachten te bundelen kunnen we beter voor dieren opkomen. Daar paste een krachtiger naamgeving en helder logo bij.’

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 22 dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond de half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.

Reacties zijn gesloten.