Dierenkieswijzer geeft 27.000 stemadviezen

Den Haag, 10 september 2012 – De Dierenkieswijzer.nl is tot maandag 10 september 27.000 keer geraadpleegd door kiezers. Als advies kwam het vaakst de Partij voor de Dieren uit de bus, gevolgd door SP en GroenLinks. Het minst aantal mensen kreeg de VVD geadviseerd.

91% voor verbod op de plofkip
Wat de onderwerpen betreft bestaat de grootste eensgezindheid over de internethandel in wilde dieren. 94% van de mensen vindt dat hier een verbod op moet komen. Voor een verbod op de plofkip is 91%.

In de Dierenkieswijzer kunnen mensen ook aangeven welke onderwerpen ze extra belangrijk vinden. Hier scoorde het verbod op de plofkip op nummer één (34%), gevolgd door het sluiten van de grens voor bont (25%) en het beëindigen van onverdoofd ritueel slachten (24%).

De Dierencoalitie
De Dierenkieswijzer is een initiatief van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Hieraan nemen 22 organisaties deel. Met de Dierenkieswijzer wil de Dierencoalitie kiezers helpen een diervriendelijke stemkeuze te maken op 12 september.

Veertig seconden lijden

De uitkomst van het convenant onverdoofd slachten dat vorige week op initiatief van staatssecretaris Bleker tot stand is gekomen, is vanuit het standpunt van dierenwelzijnsorganisaties onacceptabel. De Nederlandse wet stelt dat dieren – als zij worden geslacht – elk vermijdbaar lijden moet worden bespaard Dit strookt niet met het voorstel dat nu op tafel ligt, dieren veertig seconden zouden mogen lijden, alvorens ingegrepen moet worden. “Veertig seconden lijden” verder lezen

Nieuwe natuurwet bedreigt natuur in Nederland

De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn het fundamenteel oneens met staatssecretaris Henk Bleker over zijn wetsvoorstel natuur. De staatssecretaris staat niet open voor hun fundamentele kritiek. Economische principes krijgen voorrang boven het beschermen van natuur. Dat vinden de organisaties de wereld op z’n kop. Een Wet Natuur moet de natuur beschermen, niet beschadigen zoals met het voorstel van staatssecretaris Bleker dreigt. Reden genoeg om de wet terug te sturen naar de tekentafel. “Nieuwe natuurwet bedreigt natuur in Nederland” verder lezen

Onderzoek: meerderheid Nederlanders weegt dierenwelzijn mee in stem

Dierenwelzijnsbeleid Balkenende IV krijgt 5,5 als rapportcijfer

Den Haag, 8 juni 2010 – Een ruime meerderheid van de kiezers (67,2%) laat dierenwelzijn meewegen in haar stem 9 juni aanstaande. Tevreden over het dierenwelzijnsbeleid de afgelopen kabinetsperiode is men niet: het gemiddelde rapportcijfer voor Balkenende IV is een 5,5. Dat blijkt uit een opiniepeiling van CenterData onder 2100 Nederlanders in opdracht van 23 Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties, verenigd in CDON (Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland). “Onderzoek: meerderheid Nederlanders weegt dierenwelzijn mee in stem” verder lezen