Albino zeehond in het zonnetje

Vanmiddag is de bijzondere albinozeehond in Pieterburen letterlijk in het zonnetje gezet. Door haar voorspoedige herstel in het Zeehondencentrum is Sealas naar een van de buitenbaden verhuisd: Een opvallende lichte verschijning tussen alle andere dieren. Sealas is zeker nog voor publiek te zien tot en met de Open Dagen van het centrum op 7 en 8 oktober aanstaande.

Sealas kreeg veel aandacht, omdat ze een bijzondere vorm van albinisme heeft: oculair albinisme. Dit betekent dat de ogen volledig rood zijn en de rest van de vacht licht, maar niet wit. Het Zeehondencentrum besloot daarom tot een ludieke namenactie wat leidde tot de naam Sealas, naar de albino Silas uit het boek “de Davinci code”. Sealas was verzwakt en gewond aan haar bek maar hersteld voorspoedig.

Albinisme is een pigmentafwijking waarbij er geen pigment wordt aangemaakt en de vacht en huid vaak wit zijn en ogen rood. In Pieterburen werden er afgelopen jaren al verschillende Grijze zeehonden opgevangen met de tegenhanger hiervan, melanisme, waarbij het dier volledig zwart is. Bij deze Gewone zeehond zal verder onderzoek gedaan worden hoe dit soort afwijkingen zich kunnen vormen. De afgelopen jaren is oculair albinisme nooit gezien in Nederlandse opvangcentra.

In Pieterburen begint de rust weer wat terug te keren na de drukte van de zomer. Met alle aandacht die er momenteel is voor zeehonden in de Waddenzee en het beleid er omheen wil het centrum graag letterlijk haar deuren openzetten voor iedereen: Op 7 & 8 oktober, tijdens het Weekend van de Wetenschap, houdt het centrum Open Dagen met vele activiteiten en gratis toegang voor iedereen.

Oproep aan moslims om geld te offeren in plaats van een dier

Vrijheid van godsdienst schiet in Nederlandse grondwet ernstig tekort

30 augustus 2017 – Aanstaande vrijdag 1 september tot en met 3 september wordt door moslims het offerfeest gevierd waar rond de 56.000 schapen, geiten en runderen in ons land voor gedood worden. Dominee Hans Bouma en zes dierenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier een Vriend EDEV, Dier en Recht, Stichting Dierennood en Dierbewustleven) vragen aan moslims, door middel van een videoboodschap (zowel in het Nederlands https://www.youtube.com/watch?v=TbM8PGUMb3Q als in het Arabisch https://youtu.be/E5xZpA9g6rM  als in Turks https://youtu.be/LiPYAZXucVg en Engels https://youtu.be/jeT4TczO5xU) op You Tube, om op het offerfeest in plaats van een dier te slachten geld te offeren. Deze boodschap is naar ruim dertig moslimorganisaties, die aangesloten zijn bij het  contactorgaan Moslims en Overheid, verzonden en is tevens via de social media verspreid. Door geld te offeren kunnen mensen en ook dieren in nood voorzien worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen en hoeven geen onschuldige dieren worden gedood. Wanneer moslims in Nederland al een schaap of een geit hebben besteld, wordt hun in overweging gegeven het leven van dit dier te sparen. De dierenorganisaties bieden aan om het schaap of de geit op hun kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven krijgt.

Met dieren offeren is Allah of God niet gediend

Volgens de Koran is het heel goed mogelijk het offerfeest zonder het doden van een dier te vieren. Het contactorgaan Moslims en Overheid liet in 2014 weten dat steeds meer moslims ervoor kiezen in de vorm van geld een zeer reëel offer te brengen, geld dat wordt gebruikt om hulp te bieden aan mensen in nood. Het gaat hier om een offer waarbij geen bloed vloeit en waar de wereld weer een stukje beter wordt. Een mooi initiatief om geld te offeren is bijvoorbeeld Plentyfood. Een organisatie die plantaardige voedselprojecten ondersteunt in ontwikkelingslanden. Deze hulp die niet ten koste van de natuur en het welzijn van dieren gaat, is 5 tot 10 maal efficiënter dan dierlijke voedselhulp.

Dominee Hans Bouma en de dierenorganisaties hebben niets tegen moslims, tegen religies in het algemeen, maar wel tegen het doden van dieren om Allah of welke God dan ook te eren. Een feest vieren ten koste van ander leven, kostbaar leven, een feest dat de dood betekent van talloze medeschepselen, het hoort niet bij een godsdienst, niet bij de islam, niet bij het christendom, bij geen enkele godsdienst.

Het is eigen aan godsdiensten dat zij zich in de loop van de tijd ontwikkelen naar een hoger niveau en we zien dat tradities en rituelen zich hierbij aanpassen. Religie betekent bevrijding, exodus, emancipatie en na allerlei intermenselijke bevrijdingsbewegingen is nu het dier aan de beurt. Nu is het moment aangebroken dat gelovigen inzien dat het doden van dieren strijdig is met hun feesten.

Ondertussen hebben we, als het gaat om de rechten en het welzijn van dieren, van de Nederlandse grondwet niets te verwachten. In het artikel over vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ontbreekt een zeer essentieel element: dat geen enkel levend wezen met bewustzijn en gevoel, dus niet alleen de mens, ook het dier, in naam van de godsdienst leed mag worden berokkend.

 

 

Links oproep offferfeest:

 

https://youtu.be/E5xZpA9g6rM Arabisch ondertiteling

https://youtu.be/LiPYAZXucVg Turkse ondertiteling

https://youtu.be/jeT4TczO5xU  Engelse ondertiteling

Ruimen fipronil-kippen inzet rechtszaak dierenorganisaties

Vijf dierenorganisaties gaan via de rechter proberen het ruimen van kippen die fipronil in hun lijf hebben te voorkomen. Ze hebben vanavond een procedure aangespannen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dat is de hoogste bestuursrechter in onder meer landbouwzaken.

Verschillende bedrijven hebben besloten hun kippen te ruimen. Ze hebben te hoge kosten vanwege het fipronil-schandaal. Ze kunnen geen eieren verkopen, maar hun kippen moeten bijvoorbeeld wel eten. Het kan weken duren voordat de verboden stof helemaal uit een kip is.

 

Het ruimen gebeurt ‘zonder enige noodzaak’ en is daarom in strijd met de wet, stellen Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Stichting Dierennood, Rechten voor al wat leeft en Levende Have. Ze vroegen woensdag staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in te grijpen, maar volgens de NVWA mogen boeren hun kippen wel om deze reden doden.

Voor de rechter eisen de organisaties dat de autoriteiten alsnog ingrijpen. Ze hebben de rechter verzocht de zaak binnen 24 uur te behandelen. Of dat lukt, was niet direct duidelijk.

Goede reden

De Partij voor de Dieren steunt de organisaties. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand heeft Van Dam gevraagd of het verweer van de NVWA wel klopt. De wet bepaalt volgens haar wel degelijk dat een boer een goede reden moet hebben om zijn vee te doden. Dat hij er anders bij inschiet zou geen goede reden zijn.

Ouwehand beticht de NVWA ervan boeren aan te moedigen de wet te overtreden. De staatssecretaris moet duidelijk maken dat het doden van besmette kippen strafbaar is en de boeren verplichten hun vee te behandelen, vindt ze.

http://www.ad.nl/binnenland/ruimen-fipronil-kippen-inzet-rechtszaak-dierenorganisaties~a1425a5f/

Zeehondencentrum Pieterburen vangt bijzondere albino zeehond op

Vanmiddag werd een zeer bijzondere zeehond gevonden op het strand van Noordwijk. De pup werd door de EHBZ overgedragen aan de zorg van Zeehondencentrum Pieterburen. Na onderzoek door de dierenartsen aldaar bleek het te gaan om een vrouwtje van de Gewone zeehond. Het diertje is gewond en heeft intensieve zorg nodig. En ze heeft een bijzondere vorm van albinisme: de ogen zijn kenmerkend rood, maar de vacht is niet volledig wit.

Vanmiddag werd de Gewone zeehond in verzwakte toestand gevonden op het strand van Noordwijk en door de EHBZ Noordwijk overgedragen aan Zeehondencentrum Pieterburen. Daar keek men erg op van de eerste foto’s die verschenen van de pup, omdat de ogen duidelijk rood waren, maar de vacht niet wit. Na nader onderzoek werd vastgesteld dat het om een bijzondere vorm van albinisme gaat, waarbij dit verschijnsel  zich met name zich uit in de ogen. Er wordt verder onderzocht hoe dit kan en of dit bijzondere verschijnsel eerder bij zeehonden is gezien. De afgelopen jaren is deze vorm van albinisme  in ieder geval nooit gezien in Nederlandse opvangcentra.

Met het diertje zelf gaat het redelijk. Ze heeft een ernstige verwonding in de bek en zal daarom intensief verzorgd worden. Hierbij is alle hulp nodig en daarom is het centrum een namenactie gestart: Iedereen die deze week een bijdrage levert aan het herstel van de albino zeehond maakt kans het dier een naam te mogen geven en zo mogelijk te zijner tijd mee te gaan met haar vrijlating. Waarschijnlijk is het dier vanaf morgen ook voor publiek te zien.

Albinisme is een pigmentafwijking waarbij er geen pigment wordt aangemaakt en de vacht en huid vaak wit zijn en ogen rood. In Pieterburen werden er afgelopen jaren al verschillende Grijze zeehonden opgevangen met de tegenhanger hiervan, melanisme, waarbij het dier volledig zwart is. Bij deze Gewone zeehond zal verder onderzoek gedaan worden hoe dit soort afwijkingen zich kunnen vormen.

Het geeft voor Pieterburen een extra zorg in drukke tijden. Afgelopen vrijdag berichtte het centrum nog dat het tot de nok toe vol zat met huilers, ondanks de nadruk op het voorkomen van onnodige opvang door voorlichting. Zo werd er een aantal weken geleden nog een mini documentaire gelanceerd over het door Pieterburen gestarte onderzoek naar het gedrag van zeehonden. Hieruit blijkt duidelijk dat een groot gedeelte van de pups vooral behoefte heeft aan rust.

 

Aantal botsingen tussen weggebruikers en wilde zwijnen breekt records

Bestuurders op Veluwse wegen opgelet: het aantal botsingen tussen weggebruikers en wilde zwijnen breekt records.

KLEDINGMERK MISLEIDT CONSUMENT BIJ VERKOOP BONTKRAGEN

Het kledingmerk Airforce is door de Reclame Code Commissie (RCC) op de vingers getikt omdat zij haar klanten misleidt door het geven van onjuiste informatie via de labels aan haar jassen. Airforce heeft op de labels staan dat het bont diervriendelijk is. Dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren heeft hierover een klacht ingediend en heeft op alle gronden gelijk gekregen. Airforce wordt gesommeerd de tekst op de labels aan te passen.

Bont voor Dieren pleit voor een duidelijke labelplicht voor kledingmerken, zo lang deze ontbreekt is het voor consumenten erg lastig om een bewuste keuze te maken wanneer zij in de winkel staan en overwegen een bontkraag aan te schaffen. Merken zoals Airforce hebben hierdoor vrij spel in het verspreiden van onjuiste informatie. Wanneer de consument over de juiste informatie hadden beschikt waren zij wellicht niet tot aankoop over gegaan. Daarom is de Bont van Dieren erg blij dat de RCC als onafhankelijke partij deze uitspraak heeft gedaan.

Misstanden in Chinese bontfokkerijen

Airforce vermeldt op de labels dat het bont afkomstig is van gecontroleerde bontfokkerijen waar de dieren op humane wijze gefokt worden. Het bont dat Airforce gebruikt is afkomstig uit de Chinese regio Tongxiang. Deze regio staat bekend om de bontproductie. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat er in China, en specifiek deze regio, geen controle plaats vindt van bontfokkerijen en worden er in verschrikkelijke misstanden in de bontindustrie aangetoond zoals het ter plekke doodslaan of zelfs levend villen van wasbeerhonden. Er zijn in China nauwelijks regels voor het houden van dieren voor hun vacht en er vinden geen controles plaats.

Misleidende informatie

Daarnaast staat op de labels dat het bont gemaakt is van wasberen en niet van een dier dat familie is van de hond of kat. Uit DNA-onderzoek dat Bont voor Dieren heeft laten uitvoeren blijkt echter dat het bont van Airforce gemaakt is van wasbeerhondenbont. Dit is een andere diersoort, wasberen behoren tot de familie van de kleine beren terwijl wasbeerhonden familie zijn van de hond. Ook hiermee misleidt Airforce ook haar klanten. Volgens de RCC zijn beide punten dan ook in strijd met artikel 7 van de Reclame Code. Airforce heeft de mogelijkheid gehad hiertegen in verweer te gaan, maar heeft niet inhoudelijk gereageerd.

https://vroegevogels.vara.nl/nieuws/kledingmerk-misleidt-consument-bij-verkoop-bontkragen

Dierenorganisaties waarschuwen voor toeristische uitstapjes met dieren

Wie op Schiphol arriveert voor een vlucht, krijgt daar deze week meteen waarschuwingen te zien over toeristische uitstapjes die akelig zijn voor dieren.

 olifant wap

De Stichting SPOTS voert zo, in samenwerking met World Animal Protection en Stichting AAP, acties tegen het knuffelen van welpjes, het maken van ritjes op olifanten en ander vermaak waar beesten onder lijden.

“Helaas zullen veel toeristen in verleiding worden gebracht om aan excursies deel te nemen die heel leuk lijken, maar die vooral veel dierenleed behelzen”, aldus de organisaties.

Er is juist voor deze week gekozen, omdat die zo druk is door vakantiegangers. Op het grote Departure-scherm op Schiphol, zal elke minuut een afbeelding te zien zijn waarbij mensen worden gevraagd na te denken over deelnemen aan een excursie waarbij (wilde) dieren betrokken zijn.

Volgens de site van World Animal Protection stijgt het aantal olifanten dat wordt gevangen voor het vermaken van toeristen in Azië nog steeds en worden de dieren vaak op een “onacceptabele” manier behandeld.

http://www.nu.nl/reizen/4854882/dierenorganisaties-waarschuwen-toeristische-uitstapjes-met-dieren.html

Tijdelijke internetstoring

Van 16 t/m 19 maart jl. was de website en e-mailbox van de Dierencoalitie helaas niet beschikbaar. E-mails die in deze periode aan ons zijn gericht, zijn dan ook niet aangekomen. Mocht u in deze periode een e-mail hebben gestuurd, dan wordt u verzocht deze opnieuw te versturen. Excuses voor het ongemak.