Brief aan NOC*NSF over het verzoek van Sportvisserij Nederland

Sportvisserij staat haaks op het ook wettelijke uitgangspunt dat dieren niet nodeloos angst, pijn en stress mogen worden toegebracht.

De Coalitie Dierenwelzijn Nederland (CDON) heeft met verontrusting kennisgenomen van het verzoek van Sportvisserij Nederland om lid te worden van NOC*NSF. In een brief schrijft voorzitter Dirk-Jan Verdonk dat de sportvisserij, met name het hengelen, haaks staat op het ook wettelijke uitgangspunt dat dieren niet nodeloos angst, pijn en stress mogen worden toegebracht.

Vissen zijn in het verleden doorgaans beschouwd als ‘koudbloedige’ dieren die hierdoor geen gevoel zouden hebben. Dit verklaart waarom vissen nog steeds ruwer worden behandeld dan zoogdieren en vogels. Het betreft hier echter een achterhaalde misvatting. Ook vissen zijn dieren met bewustzijn, gevoel, een geheugen en andere mentale vermogens, zoals een reeks wetenschappelijke studies van de laatste jaren heeft aangetoond.