Brief aan de Tweede Kamer over het amendement-Ormel

Het moet mogelijk blijven om aanvullende Nederlands regelgeving te maken voor dierentransporten.

In een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt de Coalitie ‘Red de Dierenwelzijnswet’ ernstig bezwaar tegen een amendement van Henk Jan Ormel (CDA) op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Het amendement sluit uit dat Nederland aanvullende regels voor dierenwelzijn bovenop EU-richtlijnen zou maken, in het bijzonder voor diertransporten.

Het vervoer van dieren betekent doorgaans een ernstige aanslag op hun welzijn. Het speelt zich af onder vaak moeilijke en onvoorspelbare omstandigheden. Wij menen dat op nationaal niveau in principe de mogelijkheid moet blijven bestaan om verbeteringen en aanpassingen aan te brengen waar die gewenst of noodzakelijk blijken te zijn.