Brief aan de staatssecretaris over intrinsieke waarde van dieren in Wet natuur

CDON roept de staatssecretaris op om de intrinsieke waarde van dieren te erkennen in een nieuwe Wet natuur.

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON), heeft staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker (CDA) per brief opgeroepen om de intrinsieke waarde van dieren te erkennen in een nieuwe Wet natuur.