Brief aan de Raad voor Dierenaangelegenheden over een negatieflijst 

In plaats van een negatieflijst, zou er een positieflijst van huisdieren moeten komen.

De Coalitie ‘Red de Dierenwelzijnswet’ heeft bij de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) bezwaar aangetekend tegen het opstellen van een negatieflijst van dieren in het kader van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). In plaats van een negatieflijst, zou er een positieflijst moeten komen van dieren die wél als huisdier mogen worden gehouden.

Wij betreuren het zeer dat de Raad voor Dierenaangelegenheden op dit verzoek is ingegaan. Zij handelt daarmee tegen het algemene principe van de Gwwd — waaraan de RDA haar bestaansrecht ontleent… Door hieraan medewerking te verlenen helpt de RDA mee aan de opheffing van de Gwwd, zoals die door de minister van LNV wordt beoogd.