Brief aan de minister over evaluatie van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Nederland zou door de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren af te schaffen, tegen de trend in Europa in gaan.

De Coalitie ‘Red de dierenwelzijnswet’ heeft in een brief aan minister van Landbouw Cees Veerman (CDA) zorgen geuit over het samenbundelen van wetten die op dieren betrekking hebben in een Wet dieren en dierlijke producten.

Dit geldt met name voor de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). Waar de Kaderwet diervoeders, de Diergeneesmiddelenwet, de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde en de Landbouwkwaliteitswet over dierlijke producten en de commerciƫle omgang met dieren gaan, behandelt alleen de Gwwd de ethiek en het welzijn van dieren.

In andere Europese landen, zoals Belgiƫ, Duitsland en Oostenrijk, functioneert al jaren een complete dierenbeschermingswet. In Duitsland en Zwitserland heeft de dierenbescherming bovendien een grondwettelijke verankering gekregen. Nederland zou een tegenovergestelde richting in bewegen.

Het is voor de bescherming van dieren in Nederland en voor de erkenning van de bezorgdheid bij de burgers over dierenwelzijn van groot belang dat er ook hier een zelfstandige, goed ingerichte dierenbeschermingswet functioneert. Daarom pleiten wij ervoor om de Gwwd als aparte wet te handhaven en buiten de samenvoeging met de door u genoemde andere wetten te houden.