Brief aan de minister over afschaffing van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

De minimale bescherming die de huidige wet biedt, zou verdwijnen.

De Coalitie ‘Red de Dierenwelzijnswet’ heeft minister van Landbouw Cees Veerman (CDA) aangeschreven over het voornemen om de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) op te laten gaan in een nieuwe Wet dieren.

Wij vrezen dat met het opheffen van de Gwwd ook centrale waarden zoals de intrinsieke waarde van dieren en het ‘nee, tenzij’-principe zullen verdwijnen. De thans al minimale bescherming die de Gwwd aan dieren biedt, zou hierdoor verder verminderen. Dat is voor alle organisaties die deze brief ondertekenen alsmede de Dierenbescherming, waarmee reeds gesprekken zijn gevoerd, onacceptabel.