Brief aan de informateur over het ministerie van LNV opheffen

Dierenwelzijn dreigt het nog vaker af te leggen tegen economische belangen.

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) heeft in een brief aan informateur Ivo Opstelten zorgen geuit over het opheffen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De taken van LNV, waaronder dierenwelzijn, zouden worden ondergebracht bij Economische Zaken.

Terwijl het dierenwelzijnsbeleid het binnen het ministerie van LNV al vaak moest afleggen tegen de economische belangen, dreigt dit nog meer het geval te worden binnen een ministerie van Economische Zaken.

CDON en de Dierenbescherming pleiten voor een coördinerend minister voor Dierenwelzijnsbeleid, ondersteund door een slagvaardige ambtelijke beleidsdirectie.