Brief aan de informateur over duurzame voedselproductie en -consumptie

Nederland kan een voortrekkersrol spelen in de omschakeling naar een duurzame, diervriendelijke voedselproductie.

De massale, geïndustrialiseerde productie van dieren in Nederland veroorzaakt een reeks klemmende welzijnsproblemen — van excessief doorfokken tot grootschalige mutilaties; van schrijnend ontoereikende huisvesting tot ondeugdelijke slachtmethoden; van sociale deprivatie tot honger.

Daarnaast draagt veeproductie bij aan de uitstoot van broeikasgassen, watertekorten en –vervuiling, gebruik van bestrijdingsmiddelen en fossiele brandstoffen, ontbossing, en bedreiging van biodiversiteit en volksgezondheid.

In een brief aan informateur Ivo Opstelten schrijft de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) dat Nederland juist een voortrekkersrol kan spelen in de omschakeling naar een duurzame, diervriendelijke voedselproductie. Hiertoe dient: