Brief aan de Eerste Kamer over de Wet dieren

CDON uit principiƫle, inhoudelijke en procedurele bezwaren tegen de Wet dieren.

CDON, de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland, heeft in een brief aan de Eerste Kamercommissie voor LNV grote bezwaren geuit tegen de voorgestelde Wet dieren.

Principieel is ons bezwaar dat de Wet dieren geen zelfstandige dierenbeschermingswet is, maar is opgesteld vanuit het perspectief van het gebruik en de exploitatie van dieren.

Inhoudelijk schiet de wet ernstig tekort om dieren een effectieve bescherming te bieden.

Procedureel vinden wij het onacceptabel dat er geen evaluatie van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren heeft plaatsgehad die de Wet dieren zou vervangen.