Brief aan de Eerste Kamer over de Wet dieren en intrinsieke waarde

Geen enkel dier verdiend het om als ‘ongedierte’ te worden bestempeld.

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) heeft met verbazing geluisterd van de antwoorden van staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (CDA) op de vragen van Eerste Kamerleden tijdens de behandeling van de Wet dieren. Met name waarop Bleker het kardinale begrip van de intrinsieke waarde van dieren interpreteert, baart ons grote zorgen.

De staatssecretaris lijkt weinig waarde aan dit begrip te hechten. Wij vinden het onthullend hoe achteloos hij over ‘ongedierte’ spreekt terwijl dierenwelzijn onderdeel uitmaakt van zijn portefeuille:

Het woord ‘ongedierte’ is overigens maatschappelijk gangbaar en mogen wij gewoon gebruiken. Het woord ‘ongediertebestrijding’ duidt erop dat er soorten zijn waarvan wij weliswaar erkennen dat ze onderdeel uitmaken van het levende gezelschap, maar waarvan wij niet de overtuiging hebben dat er bijzondere beschermende regels op moeten worden toegepast. Dat vind ik ook een reële afweging.

De staatssecretaris beseft kennelijk niet dat de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren op alle dieren betrekking heeft. Hij zou er op toe moeten zien dat ook deze dieren niet onnodig worden gedood en niet onnodig wreed worden behandeld.

De houding van de staatssecretaris staat haaks op het Verdrag van Lissabon, waarin dieren worden gekarakteriseerd als sentient beings: levende wezens met bewustzijn en gevoel, die met respect moeten worden behandeld. Geen enkel dier zou als ‘ongedierte’ moeten worden bestempeld.