Brief aan de Eerste Kamer over de behandeling van de Wet dieren

Toezeggingen van de regering over dierenwelzijn zijn op veel punten nog niet nagekomen.

In een brief aan Eerste Kamerleden wijst de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) er op dat toezeggingen van regering om afwegingen over dierenwelzijn kenbaar te maken voordat Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) worden aangekondigd, vooralsnog op veel (cruciale) punten niet zijn nagekomen.

De CDON zou de leden van de Eerste Kamer derhalve met klem willen verzoeken de staatssecretaris te houden aan de toezegging dat een onderbouwde afweging inzichtelijk wordt gemaakt, zowel in de Wet dieren als in de samenhangende AMvB’s.