Brief aan de Eerste Kamer over Convenant onverdoofd slachten

De wet bepaalt dat elk vermijdbaar dierenleed bij slacht moet worden voorkomen. Het convenant schiet hierin tekort.

In een brief aan de Eerste Kamer uit de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) bezwaren tegen het Convenant onverdoofd slachten.

Met goede reden stelt de Nederlandse wet dat elk vermijdbaar dierenleed bij slacht ook daadwerkelijk moet worden voorkomen. Het convenant schiet hierin tekort.

Het feit dat zonder enig aanvullend wetenschappelijk onderzoek gekozen is voor een termijn van 40 seconden waarin dieren zouden mogen lijden alvorens er ingegrepen wordt, is voor ons onbegrijpelijk, evenzeer als het feit dat de beoordeling daarbij ligt in de handen van de slachter.