Beperk de handel in wilde dieren om pandemieën te voorkomen

Wildmarkten en de handel in wilde dieren vergroten de kans dat dierziektes ook mensen besmetten.

143 organisaties, waaronder Compassion in World Farming, het International Fund for Animal Welfare, Vier Voeters en World Animal Protection, hebben samen met 54 deskundigen een open brief geschreven aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin zij oproepen om prioriteit te geven aan de bestrijding van wildmarkten en het tegengaan van de handel in wilde dieren om pandemieën te voorkomen.

Het coronavirus ging waarschijnlijk op een Chinese wildmarkt van dier op mens over. Eerder vonden AIDS, het Ebolavirus, SARS en Q-koorts hun oorsprong in dierziekten. Toch lijkt de aandacht voor zoönosen te verslappen in de WHO-onderhandelingen over een pandemieverdrag.

De ondertekenaars benadrukken dat de handel in wilde dieren, vooral in stedelijke gebieden, een groot risico vormt voor de volksgezondheid:

Wetenschappelijk onderzoek onderstreept consequent de rol van de handel in wilde dieren en planten […] bij het vergemakkelijken van de overdracht van ziekteverwekkers tussen dieren, mensen en andere dieren.

Regulering van, en in sommige gevallen een verbod op, de handel in wilde diersoorten is volgens de organisaties een ‘onmisbaar’ onderdeel van een effectieve pandemie preventiestrategie.