Rol EU verdeelt diervriendelijke partijen

Dierenverkiezingsdebat stelt scheidslijnen scherp
Den Haag 18 mei 2014De rol van de EU verdeelt de diervriendelijke partijen, zo bleek tijdens het Dierenverkiezingsdebat dat dit weekend in Den Haag werd gehouden. D66, GroenLinks en PvdA zien voornamelijk een positieve rol voor de EU. SP en Partij voor de Dieren menen dat de EU juist een negatieve impact op dierenwelzijn heeft.

EU: zegen of vloek
D66 en GroenLinks legden tijdens het debat de nadruk op het belang van de EU, wijzend op de relatief verlichte dierenwelzijnsstandaarden die in Europa gelden. Ook de relatief progressieve Europese natuurbescherming komt tal van dieren ten goede, zo benadrukte Gerben-Jan Gerbrandy van D66. Bas Eickhout van GroenLinks voegde daaraan toe dat de keuze voor een gemeenschappelijke interne markt betekent dat je in Brussel moet zijn om dierenwelzijnsnormen te verbeteren. Volgens Eickhout is dat dé manier het welzijn van veel meer dieren te verbeteren, ook buiten de paar progressieve landen waar daar al aandacht aan wordt besteed. Lees verder

Dierenkieswijzer geeft 33.286 stemadviezen

De Dierenkieswijzer.nl is 33.286 keer geraadpleegd door kiezers. Als advies kwam het vaakst de Partij voor de Dieren uit de bus, gevolgd door SP en GroenLinks. Het minst aantal mensen kreeg de VVD geadviseerd. Wat de onderwerpen betreft bestond de grootste eensgezindheid over de internethandel in wilde dieren. Maar liefst 94% van de mensen was van mening dat hier een verbod op moet komen. Voor een verbod op de plofkip was 91%.

In de Dierenkieswijzer konden mensen ook aangeven welke onderwerpen ze extra belangrijk vinden. Hier scoorde het verbod op de plofkip op nummer één (34%), gevolgd door het sluiten van de grens voor bont (25%) en het beëindigen van onverdoofd ritueel slachten (24%).

Uit een representatieve steekproef bleek in 2010 dat ruim één op de vijf Nederlanders dierenwelzijn serieus meeweegt bij hun keuze voor een politieke partij. Nog eens 45% weegt dierenwelzijn een (klein) beetje mee. Diervriendelijkheid was daarom een duidelijke factor bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. De Dierenkieswijzer hielp kiezers een diervriendelijke partijkeuze te maken.

Dierenkieswijzer geeft 27.000 stemadviezen

Den Haag, 10 september 2012 – De Dierenkieswijzer.nl is tot maandag 10 september 27.000 keer geraadpleegd door kiezers. Als advies kwam het vaakst de Partij voor de Dieren uit de bus, gevolgd door SP en GroenLinks. Het minst aantal mensen kreeg de VVD geadviseerd.

91% voor verbod op de plofkip
Wat de onderwerpen betreft bestaat de grootste eensgezindheid over de internethandel in wilde dieren. 94% van de mensen vindt dat hier een verbod op moet komen. Voor een verbod op de plofkip is 91%.

In de Dierenkieswijzer kunnen mensen ook aangeven welke onderwerpen ze extra belangrijk vinden. Hier scoorde het verbod op de plofkip op nummer één (34%), gevolgd door het sluiten van de grens voor bont (25%) en het beëindigen van onverdoofd ritueel slachten (24%).

De Dierencoalitie
De Dierenkieswijzer is een initiatief van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Hieraan nemen 22 organisaties deel. Met de Dierenkieswijzer wil de Dierencoalitie kiezers helpen een diervriendelijke stemkeuze te maken op 12 september.