Brief aan de Tweede Kamer over handhaving dierenwelzijnsregels

Handhaving ter bescherming van dieren schiet tekort.

Handhaving van dierenwelzijnswetgeving is hard nodig, maar schiet helaas tekort. Zo wordt transitbagage nauwelijks gecontroleerd op smokkel van (producten van) wilde dieren, wordt de labelplicht voor bont nauwelijks nageleefd en vinden er 2,7 miljard overtredingen per jaar plaats in de vee-industrie.

Ook komt er nieuwe wetgeving bij, maar niet extra capaciteit om die wetgeving te handhaven.

In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken vraagt de Dierencoalitie om meer capaciteit bij de NVWA om dieren te beschermen.