Brief aan de Tweede Kamer over handel in wilde dieren en producten van zeehonden

De Dierencoalitie levert informatie ter voorbereiding op een debat in de Tweede Kamer.

Op donderdag 28 mei overlegt de Tweede Kamer ’s avonds over natuur en biodiversiteit. Op de agenda staan belangrijke dierenwelzijnsonderwerpen, zoals wildlife crime, illegale handel in berberapen, invasieve exoten en het verbod op zeehondenproducten.

In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken gaan de Dierencoalitie en International Fund for Animal Welfare (IFAW) op de vier onderwerpen in.