Actieplan Stalbranden schiet tekort. Minister, kom nu met maatregelen!

Het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden neemt toe. De Dierencoalitie stelt maatregelen voor om dieren te redden.

Ook 2018 bleek een rampjaar: ruim 122.000 dieren in de vee-industrie kwamen om het leven door stalbranden. Het Actieplan stalbranden is er niet in geslaagd om een sterke reductie van slachtoffers te bereiken en daarom is actie nodig vanuit de overheid. De Dierencoalitie pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor wettelijke maatregelen die het leven van dieren kunnen sparen bij het uitbreken van een brand.

In de afgelopen drie jaar zijn er ruim tweeënhalf keer zoveel dieren omgekomen bij stalbranden als in de drie jaar daarvoor. Van Woudenberg tot Willemstad en van Didam tot Scherpenzeel en Barneveld — duizenden kippen, varkens, koeien, paarden en kalfjes kwamen om in hun stal doordat ze verbrandden of stikten door de rook. In 2018 alleen stierven 122.000 dieren een onnodige dood, een aantal dat vergelijkbaar is met het aantal inwoners van een stad als Maastricht of Leiden.

Zeer grote kans

Bij het uitbreken van een brand blijken dieren relatief een zeer groot risico te lopen om door brand om het leven te komen. De kans dat een dodelijke brand uitbreekt in een stal is tientallen tot honderden malen groter dan dat er een dodelijke brand uitbreekt in een woning. Voor pluimveestallen is de kans zelfs bijna 500 (!) keer groter.

Bovendien loopt het gemiddelde aantal slachtoffers bij een dodelijke stalbrand in de duizenden, bij dodelijke woningbranden ligt dit net boven de één.

Dieren redden

De focus in Actieplan 2012-2016 en Actieplan 2018-2022 ligt op preventie en, in mindere mate, het beheersen van ontstane branden. Dat is niet genoeg. Er zijn ook maatregelen nodig om in geval van brand de dieren te evacueren. De Dierencoalitie is ervan overtuigd dat we tienduizenden dieren van een verschrikkelijke dood kunnen redden als de maatregelen worden genomen:

  • Verplichte rookmelders in technische ruimtes en bij elektrische apparatuur.
  • Verplichte sprinklerinstallatie in technische ruimte.
  • Verplichte vernevelingsinstallaties in de stallen.
  • Adequate blusvoorzieningen.
  • Verplichte bliksemafleider.
  • Betere compartimentering.
  • Evacuatiemogelijkheden.

De kosten hiervan kunnen worden doorberekend in de consumentenprijs, bijvoorbeeld via een fonds, zodat deze niet uitsluitend bij de veehouder komen te liggen. Zo kunnen we samen dierenlevens redden en dragen consumenten van dierlijke producten een gedeelde verantwoordelijkheid.