Brief aan de Tweede Kamer over een diervriendelijke btw

Een hogere btw op vlees kan helpen om de veehouderij diervriendelijker en duurzamer te maken.

Btw kan een belangrijk instrument zijn om diervriendelijk en duurzaam gedrag te stimuleren en niet-duurzaam gedrag te ontmoedigen.

Geen sector waar dit urgenter is dan in de land- en tuinbouw, wereldwijd goed voor ongeveer een derde van de uitstoot van broeikasgassen. Alleen de vleessector is al verantwoordelijk voor 14 tot 18 procent van de totale uitstoot.

Vleesproductie brengt ook andere nadelige milieueffecten met zich mee, in Nederland bijvoorbeeld een overschot aan mest. Ook voor dierenwelzijn en volksgezondheid zou het beter zijn om de consumptie van vlees te verminderen.

Een hogere btw — op vlees zit nu 9 procent — is de meest voor de hand liggende optie om de vleesconsumptie terug te dringen.

Vandaag debatteert de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiƫn over de btw. De Dierencoalitie roept de commissie in een brief op:

  1. Stuur aan op herziening van de Europese btw-regelgeving om tariefdifferentiatie op basis van maatschappelijke waarden mogelijk te maken.
  2. Verlaag de btw op diergeneeskundige zorg, nu 21 procent.
  3. Neem fiscale maatregelen om diervriendelijke en duurzame voeding te stimuleren.