Stichting Ondersteuning Dierencoalitie

Stichting

In 2021 heeft de Dierencoalitie een stichting opgericht om het werk en de activiteiten van de Dierencoalitie te ondersteunen.

ANBI

Stichting Ondersteuning Dierencoalitie is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vind je hieronder.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

  • het verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van de activiteiten van de Dierencoalitie, bij het behartigen van de belangen van dieren in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties;
  • het verwerven van fondsen ter ondersteuning van de activiteiten van de Dierencoalitie;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van personele en/of financiële ondersteuning aan de Dierencoalitie en de daarbij aangesloten organisaties.

Bestuur:

Het bestuur bestaat statutair uit vijf personen, die gezamenlijk bevoegd zijn. De bestuursleden zijn:

  • Dirk-Jan Verdonk (voorzitter en directeur World Animal Protection)
  • Sandra Schoenmakers (penningmeester en directeur Bont voor Dieren)
  • Daniella van Gennep (algemeen bestuurslid fondsenwerving en hoofd dierenwelzijn DierenLot)
  • Maite van Gerwen (secretaris en directeur CAS-International)
  • Paul van der Wielen (algemeen bestuurslid P&O en senior adviseur en onderzoeker bij stichting AAP)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Beleidsplan en Jaarrekening

Beleidsplan-2022

Beleidsplan 2023

Jaarrekening 2021Dierencoalitie

Jaarrekening 2022 

Overige informatie:

RSIN:863084035

Voor contact mail info@dierencoalitie.nl