Stichting DierenLot

LogoStDierenLotDierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte en gewonde gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren in Nederland.

Met een achterban van zo’n 110.000 donateurs en 250.000 volgers op de diverse social media richt DierenLot zich op:

  • Bewustwording bij en voorlichting aan het Nederlandse publiek en lokale en andere overheden en instanties.
  • Het ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties in Nederland. (Inmiddels zijn er al zo’n 300 Erkend DierenLot Beneficianten),

door:

1: Financiële bijdragen voor diergerichte aanvragen.
2: Ondersteuning in natura, zoals het dierenambulanceproject (inmiddels rijden er ruim 100 dierenambulances van DierenLot in Nederland).
3: Uitkeringen uit het Noodfonds in geval van acute noodsituaties binnen 5 werkdagen.
4: Vergroten zelfredzaamheid van de beneficianten  o.a. door het stimuleren eigen fondsenwerving met donatieverdubbelaar en het landelijk faciliteren van de DierenLot Kledingactie.
5: Kennis en informatieoverdracht en delen van ervaringen. Hiertoe organiseren we o.a. 2x per jaar het Landelijk Congres Dierenhulpverlening, vergoeden we workshops en is er een collectief abonnement op Vakblad Fondsenwerving.
6: Beschermen van de belangen van de lokale en regionale dierenhulporganisaties en het stimuleren en ondersteunen van een fijnmazig netwerk van, kwalitatief goede, vrijwillige, dierenhulpverlening in Nederland.

DierenLot streeft naar goede samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties en voorlichtingsorganisaties en heeft zich daarom onder andere bij de Dierencoalitie aangesloten.

Website: www.dier.nu