Dieren in verkiezingsprogramma’s: SP

Op 13 oktober 2016 presenteerde de SP het nieuwe partijprogramma ‘Nu wij’. Zie hier de fragmenten die betrekking hebben op dierenwelzijn, uit hoofdstukken 9 en 15.

“Dierenmishandeling wordt aangepakt. De kennis en de capaciteit bij toezichthouders wordt uitgebreid. Recidiverende dierenbeulen krijgen een verbod om dieren te houden.”

“1 STOPPEN MET DE BIO-INDUSTRIE”

“De dieronvriendelijke bio-industrie moet worden omgevormd in een diervriendelijke en duurzame veehouderij. Het natuurlijk gedrag van het dier zal daarbij het uitgangspunt zijn. Weidegang voor koeien wordt bij wet geregeld, varkens horen niet vast te staan tussen stangen en krijgen voortaan strooisel. (..)”

“3 We gaan meer werk maken van de productie en consumptie van gezond en verantwoord voedsel, in tien jaar willen we de omzet van biologisch voedsel verviervoudigen. De controle op veilig voedsel, gesjoemel met voedsel en dierenwelzijn moet veel beter. Daarvoor krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit extra mensen en middelen.

4 Er komen geen nieuwe megastallen. Met behulp van diervergunningen wordt het aantal kippen en varkens beter gereguleerd en waar nodig gereduceerd. We bevorderen de leefbaarheid van het platteland, met meer familiebedrijven en hoogwaardige werkgelegenheid, in plaats van een eenzijdig land vol mega-bedrijven.”

“(..) De melkveehouderij wordt volledig grondgebonden.”

“8 We willen niet ruimen, maar prikken. Dieren worden preventief inge├źnt tegen gevaarlijke ziekten, waaronder mond- en klauwzeer.

Jacht en illegale handel

“9 We stellen een verbod in op de plezierjacht. Voor beheerjacht geven we de voorkeur aan natuurlijk en diervriendelijk beheer. We treden harder op tegen illegale dierenhandel.”

Proefdieren

“10 Het aantal proefdieren in Nederland willen we de komende vijf jaar met 30 procent verlagen.”

Bron: https://doemee.sp.nl/nuwij