Rol EU verdeelt diervriendelijke partijen

Dierenverkiezingsdebat stelt scheidslijnen scherp
Den Haag 18 mei 2014De rol van de EU verdeelt de diervriendelijke partijen, zo bleek tijdens het Dierenverkiezingsdebat dat dit weekend in Den Haag werd gehouden. D66, GroenLinks en PvdA zien voornamelijk een positieve rol voor de EU. SP en Partij voor de Dieren menen dat de EU juist een negatieve impact op dierenwelzijn heeft.

EU: zegen of vloek
D66 en GroenLinks legden tijdens het debat de nadruk op het belang van de EU, wijzend op de relatief verlichte dierenwelzijnsstandaarden die in Europa gelden. Ook de relatief progressieve Europese natuurbescherming komt tal van dieren ten goede, zo benadrukte Gerben-Jan Gerbrandy van D66. Bas Eickhout van GroenLinks voegde daaraan toe dat de keuze voor een gemeenschappelijke interne markt betekent dat je in Brussel moet zijn om dierenwelzijnsnormen te verbeteren. Volgens Eickhout is dat dé manier het welzijn van veel meer dieren te verbeteren, ook buiten de paar progressieve landen waar daar al aandacht aan wordt besteed.

SP en Partij voor de Dieren brachten daar tegenin dat de EU minimumnormen voor dierenwelzijn de laagste gemene deler vormen en dat de EU juist een blokkade vormt voor landen om hogere dierenwelzijnsnormen in te voeren. Anja Hazenkamp van de Partij voor de Dieren voegde daaraan toe dat diervriendelijke maatregelen, zoals het verbod op de legbatterij, tot stand zijn gekomen toen de EU nog een stuk kleiner was. Met de uitbreiding van Oost-Europese landen is het volgens haar onmogelijk geworden tot progressieve normen te komen.

Stierenvechten
De rol van de EU openbaarde nog meer scheidslijnen. Zo is de PvdA voorstander van een Europees verbod op stierenvechten en dus ook van het wijzigen van het Verdrag van Lissabon, wat daarvoor nodig is. De Partij voor de Dieren deelt dit standpunt. D66 daarentegen is niet voor een verdragswijziging en vindt – hoe barbaars stierenvechten ook mag zijn – dat dit iets is dat een land als Spanje zelf moet doen. Daarmee schaart D66 zich juist aan de zijde van de SP.

Vrijhandelsakkoord
Op het gebied van het vrijhandelsakkoord dat de EU en de VS willen afsluiten staan D66 en GroenLinks tegenover elkaar. GroenLinks wil eerst de Europese interne markt op orde krijgen, voordat die markt aan die van de VS wordt gekoppeld. Anders betekent dat een grote bedreiging voor de normen voor dieren, natuur en milieu in de EU. D66 is groot voorstander van een vrijhandelsverdrag en is optimistisch over de kansen dat Europese normen daarmee niet in het gedrang komen.

Dierencoalitie en dierenkieswijzer
Het Dierenverkiezingsdebat werd georganiseerd door de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Dit platform bestaat uit 19 dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke achterban van een ongeveer een half miljoen donateurs en leden. Het debat werd geleid door Frénk van der Linden. Deelnemende politieke partijen waren PvdA, D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Ook het CDA zou meedoen, maar trok zich op het laatste moment terug. VVD, PVV en CU/SGP hadden al eerder aangegeven niet deel te nemen. De standpunten van de politieke partijen zijn ook te vinden op de dierenkieswijzer.

Reacties zijn gesloten.