Odin verhoogt de prijs op eieren en stopt het vergassen van eendagskuikens

29-08-2022

Supermarkt Odin heeft de verantwoordelijkheid genomen om het vergassen en vermalen van haantjes tegen te gaan. Op dit moment is het de gangbare praktijk om eendagshaantjes na de geboorte direct te vergassen of te vermalen en te verwerken als diervoeder. De Dierencoalitie wil dat er een einde komt aan het doden van pasgeboren haantjes, wat enkel en alleen gebeurt omdat deze dieren geen economische waarde hebben.

Uit 1 op de 2 eieren die worden uitgebroed, wordt een haantje geboren. Omdat de haantjes geen eieren leggen en dus geen economische waarde hebben, worden ze direct vergast of levend vermalen. In Nederland alleen gaat dit om zo’n 45 miljoen dieren per jaar. De Dierencoalitie ziet graag een verbod op het vergassen of versnipperen van deze kuikens. In Zwitserland en Frankrijk geldt al een verbod. Zolang dat verbod er niet is in Nederland, zijn wij blij dat marktpartijen zoals Odin stappen nemen om deze gruwelijke praktijken tegen te gaan.

Supermarkt Odin draagt zorg voor de gehele financiering om het vergassen van de eendagskuikens tegen te gaan en ze op het bedrijf te laten opgroeien. Deze kosten worden doorvertaald aan de consument door de prijs van eieren te verhogen. Dat is wel zo eerlijk, want deze haantjes worden geboren bij de fok van leghennen voor de productie van eieren. De eierketen inclusief de consument, zijn dus medeverantwoordelijk voor het lot van deze eendagskuikens.

De Dierencoalitie zet zich in voor de eiwittransitie en dus voor het meer produceren en consumeren van plantaardige alternatieven van onder andere eieren en kippenvlees. Zolang de consument echter nog eieren eet, is het belangrijk dat er op een verantwoorde wijze met de haantjes wordt omgegaan en deze niet langer achteloos te vermalen of te vergassen. We roepen supermarkten dan ook op om het voorbeeld van Odin te volgen, de prijs van eieren te verhogen en er zorg voor te dragen dat er een einde komt aan het leed van miljoenen eendagskuikens.

Bron: Odin

Reacties zijn gesloten.