Dieren in verkiezingsprogramma’s: Nieuwe Wegen

Dit staat er in het verkiezingsprogramma van Nieuwe Wegen, de nieuwe partij van ex-PvdA’er Monasch, over dieren:

“Het is tijd voor een partij die de agrarische sector en visserij weer als volwaardig ziet (…) [en] geen onnodig dierenleed wil in onze natuurparken (..)”

NIEUWE WEGEN voor dierenwelzijn

Speerpunten:

  • Het Nederlandse vee heeft voldoende bewegingsruimte, zowel binnen als buiten
  • De kostprijs van dierenwelzijn moet worden doorbelast aan de hele bedrijfskolom en niet enkel aan de boer
  • Geen onnodig dierenleed in onze natuurparken
  • Meer aandacht voor dieren in het asiel
  • Verbod op de verkoop van bont

Als we het hebben over dierenwelzijn dan gaat het al snel over de agrarische sector, maar dierenwelzijn gaat over meer dan dat. Het gaat ook over het importeren van vlees, bont, zeldzaam opgezette dieren en ivoor. Bovendien is de wet- en regelgeving in Nederland rond dierenwelzijn omvangrijk. Soms zo omvangrijk dat het voor onze boeren haast niet mogelijk is om eraan te voldoen. De regelgeving uit Brussel nog daargelaten. Evengoed behoren de Nederlandse agrariërs wat betreft dierenwelzijn tot de top van de wereld. Waar er wel sprake is van dierenmishandeling, speelt er vaak een onderliggend probleem, bijvoorbeeld in de financiële sfeer. Boeren hebben het moeilijk, omdat burgers niet altijd bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor een stuk vlees of een pak melk, of omdat supermarkten de consumentenprijsonnodig opdrijven.

Door het importeren van vlees kunnen we onze ogen niet sluiten voor het welzijn van dieren in het buitenland. De wet- en regelgeving rond dierenwelzijn is in veel landen minder omvangrijk en het leed van dieren daardoor groter. Het is van belang dat de Nederlandse consument zich hiervan bewust is.

In Nederland bestaat het idee dat in het ‘wild’ levende dieren zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Nieuwe Wegen steunt dit principe, maar vindt wel dat dit beheerst dient te gebeuren. Denk in dit geval aan de situatie van de Oostvaardersplassen. Wat Nieuwe Wegen betreft kan het niet zo zijn dat dieren een langzame hongerdood sterven, omdat er niet meer bijgevoerd zou moeten worden. Dit soort schrijnende situaties, onnodig dierenleed, moet voorkomen worden. We hebben ook een verantwoordelijkheid naar de dieren in onze natuurgebieden.

Nieuwe Wegen vindt het jagen op wilde dieren met als doel het verkrijgen van bont en ivoor onaanvaardbaar. Er moet meer informatie komen over de gevolgen hiervan. Meer informatievoorziening op het gebied van voorlichting over huisdieren. Mensen realiseren zich niet altijd hoeveel zorg een huisdier vraagt en of ze de kosten van een huisdier wel kunnen opbrengen. Voor dieren in het asiel moet meer aandacht komen.”

Bron: p. 46 verkiezingsprogramma NIEUWE WEGEN