Maak een einde aan lijden van dieren bij diertransporten

Onder de noemer van handel en economie gaan jaarlijks miljoenen dieren in overvolle vrachtwagens naar het binnen- of buitenland om daar afgemest of geslacht te worden. Pasgeboren bokjes en kalfjes gaan met een leeftijd van respectievelijk 7 en 14 dagen op transport. Ze zijn dan nog volledig afhankelijk van moedermelk en van een goede weerstand en een robuust immuunsysteem is dan lang nog geen sprake. Dit lot geldt ook voor jonge kuikens, biggen en konijnen. Naast de vatbaarheid voor ziekten gaat het vangen, opdrijven en transport gepaard met stress, pijn en lijden vanwege extreme temperaturen, overvolle wagens of gebrek aan rust, water en voedsel. Het gebeurt teveel dat dieren verwondingen en botbreuken oplopen tijdens het proces en soms zelfs doodgaan tijdens het transport. Helaas geldt dit ook voor de dagelijkse transporten van miljoenen oudere dieren.

De dierencoalitie wil:

  • Dat lange afstandstransporten vervangen worden door het vervoer van vlees en karkassen
  • De leeftijd van transport verhogen totdat het immuunsysteem ontwikkeld is
  • Dieren voor transport moeten gekeurd worden door een dierenarts op het moment dat ze in de wagen worden gelaten en niet uren daarvoor in de stal.
  • Dat het gebruik van elektrische prikstokken verboden wordt bij het opdrijven en de slacht
  • Dat het vangen van kippen op een diervriendelijke manier gebeurd (Zweedse methode)
  • Alle dieren, inclusief kalkoenen, moeten zich tijdens transport kunnen opheffen en staan.
  • Korte reistijden
  • Meer controles op rusttijden, bezetting en mogelijkheid voor dieren om te drinken
  • Tijdens rustperioden moeten dieren kunnen rusten. Dieren moeten uitgeladen worden zodat zij hun benen kunnen strekken en kunnen eten.

Reacties zijn gesloten.