Laat dieren niet aan hun lot over bij rampen

Succes in de Tweede Kamer; moties voor betere hulp aan dieren in rampen

14 april 2022

De Dierencoalitie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om bij politici en overheid aandacht te vragen voor het lot van dieren bij het uitbreken van een ramp. En niet zonder succes. Vandaag heeft de minister van Justitie en Veiligheid toegezegd dat dieren een plaats krijgen in crisisdraaiboeken. Ook is er een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat bij de (nood-)opvang van Oekra­ïense vluch­te­lingen de huis­dieren niet gescheiden worden van hun baasje.

Een motie van de Partij voor de Dieren heeft de regering gevraagd om dieren een plek te geven in de crisisstructuur. Samenwerkende dierenorganisaties zijn verheugd dat de minister hier positief over was en de motie heeft overgenomen.

Ook is er een motie van de Partij voor de Dieren en het CDA  door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. De motie moet ervoor zorgen dat vluchtelingen en hun huisdieren zoveel mogelijk bij elkaar blijven. Door het gebrek aan aandacht voor dieren in rampen weigerden veel opvanglocaties en asielzoekerscentra namelijk de dieren van vluchtelingen. In plaats van dat deze getraumatiseerde vluchtelingen troost konden halen uit hun dieren, moesten zij opnieuw afscheid nemen; dit keer niet van hun land maar van hun eigen huisdier. Deze aangenomen motie kan veel verdriet voorkomen door zorg te dragen voor opvanglocaties die mens en dier kunnen huisvesten.

 

Hulp voor dieren uit Oekraïne

7 maart 2022

Organisaties van de Dierencoalitie IFAW, DierenLot en NFDO hebben een samenwerkingsverband opgezet met andere ngo’s, dierenartsen en politie om dieren die met gevluchte Oekraïners naar Nederland komen, op te vangen en te helpen. Er is een meldpunt opgericht www.hulpvoordierenuitoekraine.nl waar meldingen voor hulp binnen kunnen komen.

Vanaf 7 maart kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich melden via telefoonnummer 088 811 33 33 en mailadres: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl als zij hulp of goederen nodig hebben voor de dieren die zij hebben meegenomen op hun vlucht. Het telefoonnummer en mailadres zijn natuurlijk ook beschikbaar voor overheden, humane opvangcentra of particulieren die te maken krijgen met Oekraïners en hun dieren. Het meldpunt wordt gecoördineerd door de Dierenbescherming in samenwerking met vele andere dierbeschermingsorganisaties.

DierenLot en IFAW bieden ook hulp aan dieren uit Oekraine in het buitenland. IFAW heeft een ervaren internationaal rampenrespons-team dat de situatie monitort en hulpvragen inventariseert via disasterresponse@ifaw.org. “Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe mens en dier beiden getroffen worden in de Oekraïne-oorlog,” zegt Sabine Zwiers van IFAW. “In Polen verleent IFAW eerste hulp aan dieren die de Oekraïnse grens over komen. De huisdieren zijn vermoeid, angstig, gestrest, uitgedroogd en hebben gewrichtsproblemen van het langdurig zitten in te kleine kooitjes.

Ondertussen zet de Dierencoalitie zich in om politiek en overheid te overtuigen dat het noodzakelijk is om dieren op te nemen in rampenplannen en veiligheidsbeleid. De oorlog in Oekraïne is een ramp van ongekende omvang, waarbij mensen én dieren worden getroffen. Beleid waar het mogelijk wordt gemaakt dat dieren gered worden, goede opvang en medische zorg krijgen, is dan ook essentieel.

 

Laat dieren niet aan hun lot over bij rampen

1 maart 2021

Dierenhulporganisaties roepen de politiek op om noodhulp aan dieren bij rampen op te laten nemen in lokale verkiezingsprogramma’s. Met de overstromingen in Limburg nog vers in het geheugen en de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is dit in de ogen van dierenhulpverleners een belangrijk onderwerp.

Schrijnende beelden van verdrinkende of zelfs afgeschoten koeien bereikten afgelopen zomer de media; dieren die geëvacueerd werden met hun baasje, een ondergelopen zorgboerderij, verdronken vogels in volières, en wilde dieren die wanhopig droge grond zochten. In een enquête van veiligheidsregio Noord-Limburg gaf 16% van de huishoudens aan (deels) niet te zijn geëvacueerd omdat ze hun huisdieren niet wilden achterlaten. Hoewel er een wettelijke zorgplicht bestaat voor dieren in nood, zowel voor gehouden als wilde dieren, is dit nog onvoldoende uitgewerkt in beleid en plannen rond rampen. Daarom trekken de dierenhulpverleners aan de bel.

Hoewel er gemeenten en veiligheidsregio’s zijn die wel al afspraken hebben gemaakt met dierenhulporganisaties, gebeurt dit niet op eenduidige wijze en ook niet altijd voor álle soorten dieren. Zo vallen wilde dieren vaak buiten de boot als er een ramp uitbreekt. Daarom zou dit onderwerp in alle bestuurslagen beter georganiseerd moeten worden. De dierenhulporganisaties helpen daar graag bij en hebben hiervoor een handreiking ‘Red dieren bij rampen’ ontwikkeld die overheden kunnen gebruiken. Sabine Zwiers, woordvoerder van IFAW licht toe: “In Nederland kennen we een professionele organisatie van dierenhulpverlening. Deze mensen staan klaar om de brandweer te helpen bij haar wettelijke taak om dieren te redden. Ze kunnen dieren evacueren en vervoeren, eerste hulp verlenen, opvang organiseren en coördineren voor geëvacueerde huisdieren of gewonde dieren, vermiste en gevonden dieren registreren en weer herenigen met hun baasje. Ook kunnen ze helpen met bijvoorbeeld het opruimen kadavers. Hiervoor is nodig dat hulp aan dieren bij rampen wordt opgenomen in beleid en crisisplannen en er officiële afspraken worden gemaakt met dierenhulporganisaties.”