Consultatie over de Corporate Governance Code

Tot en met vandaag loopt er een consultatie over de herziening van de Corporate Governance Code. De code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover richting aandeelhouders. De Dierencoalitie heeft in de consultatie gereageerd op het conceptvoorstel.

Een eigentijdse Corporate Governance Code dient de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen te borgen. Het huidige voorstel schiet daar volgens de Dierencoalitie in tekort. Risico’s die bedrijfsactiviteiten hebben voor de maatschappij, blijven onderbelicht. Met name ontbreekt in het voorstel elke verwijzing naar het belangrijke MVO-thema dierenwelzijn. Lees hier onze brief.

Reacties zijn gesloten.