Dieren in verkiezingsprogramma’s: Forum voor Democratie

Wat schrijft Forum voor Democratie in het verkiezingsprogramma over dierenwelzijn? Onder de kop ‘dierenwelzijn en milieu’ staat het volgende:

“Het is een teken van beschaving dat we goed omgaan met de dieren in onze omgeving. Dierenleed moet worden tegengegaan, dierproeven waar mogelijk ingeperkt en de natuurlijke leefomgeving van dieren moet zoveel mogelijk worden beschermd. Dierenmishandeling moet duidelijk bij wet worden verboden en effectief worden vervolgd.

Het Gemeenschappelijke Visserijbeleid behoort tot de meest dramatische beleidsterreinen van de Europese Unie en moet worden afgeschaft om daarmee de visstand en het schoonhouden van de zee beter te kunnen waarborgen.

Wij willen:

  1. Referenda over internationale handelsverdragen (zoals CETA en TTIP)
  2. Dierenmishandeling effectiever aanpakken en een einde aan het onverdoofd ritueel slachten.
  3. Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU afschaffen.
  4. Steun voor de agrarische sector, een van de belangrijkste export-sectoren in onze economie.”

Bron: website Forum voor democratie: dierenwelzijn & milieu