Economische missies en handelsbevordering

Donderdag 7 april vindt het Algemeen Overleg Economische missies en handelsbevordering plaats, dat eerder op 20 april gepland stond. Ook voor dieren is dit een relevant onderwerp.

Er zijn namelijk Nederlandse ondernemers die in het buitenland houderijsystemen toepassen of verkopen, die hier vanwege dierenwelzijnsschendingen niet zijn toegestaan. Dit is een zeer ongewenste praktijk, zowel voor het welzijn van dieren in die landen, als voor de concurrentiepositie van veehouders hier.

Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid hier (in)direct steun aan verleent, moeten dergelijke bedrijven uitgesloten worden van economische missies en andere handelsbevorderende activiteiten. Echter is dat nu niet gewaarborgd; In het IMVO kader economische missie wordt bedrijven alleen gevraagd zich aan OESO-richtlijnen te houden. Echter schrijven de OESO-richtlijnen slechts voor dat bedrijven zich aan lokale wet- en regelgeving houden en niet aan bijvoorbeeld de Nederlandse. Ook stelt deze geen dierenwelzijnseisen.

De in maart jl. door de OESO en FAO gepresenteerde Guidance on responsible agricultural supply chains biedt mogelijk uitkomst. Lees hier onze brief.

Reacties zijn gesloten.