Dierencoalitie doet aanbevelingen op gemeentelijk en Europees niveau

In 2014 staan zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen voor het Europees Parlement op de agenda. Daar deze verkiezingen ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn van groot belang zijn, heeft de Dierencoalitie een brief aan de politieke partijen gestuurd. In deze brief doet de Dierencoalitie belangrijke aanbevelingen die door de partijen mee kunnen – of beter ‘moeten’! –  worden meegenomen in de door hen op te stellen verkiezingsprogramma’s.

Aanbevelingen voor gemeenten
Aanbevelingen voor Europa

Reacties zijn gesloten.