Maatschappelijke organisaties pleiten voor vermindering consumptie dierlijke eiwitten

Vermindering consumptie dierlijke eiwitten goed voor gezondheid, klimaat, milieu en dierenwelzijn

A.s. woensdag 27 januari 2016 debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse visie op wereldwijde voedselzekerheid. Een brede coalitie van o.a. Wemos, Milieudefensie, Both Ends, Voedsel Anders, Actionaid, Hivos, Ileia, ETC en de Dierencoalitie roept de politici op in te zetten op een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten in Westerse landen als belangrijke maatregel voor wereldwijde voedselzekerheid. Daarnaast pleiten de organisaties voor inzet op agro-ecologie in plaats van dieronvriendelijke, niet-duurzame industriële landbouwmethoden.

De productie van dierlijke eiwitten is bijzonder belastend voor het klimaat. De minister en de staatssecretaris onderkennen dat ‘met de toename van de welvaart in de wereld [ook] de vraag naar dierlijke eiwitten toe[neemt], waardoor de veehouderij sterk zal groeien en daarmee haar relatief grote druk op natuurlijke hulpbronnen.’

Die grote druk wordt in de literatuur ruimschoots bevestigd: twee derde van landbouwgrond wordt gebruikt voor begrazing of de productie van voedergewassen voor de veehouderij. Een derde van alle calorieën die wereldwijd worden geproduceerd en de helft van alle plantaardige eiwitten worden gevoerd aan landbouwdieren. Volgens de UNEP staat het verlies aan calorieën, door granen als diervoeder te gebruiken in plaats van voor menselijke consumptie, gelijk aan de jaarlijkse caloriebehoefte van meer dan 3,5 miljard mensen.

Ook vanuit voedingskundig oogpunt is het (gedeeltelijk) vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten wenselijk, want gezonder. Het RIVM bevestigde dat onlangs.

Net als de VN Special Rapporteur on the right to food Hilal Elver, pleiten de organisaties er daarom voor dat Westerse landen, met Nederland voorop, de eigen consumptie en productie van dierlijke eiwitten terugbrengen, verduurzamen en deels vervangen door plantaardige eiwitten. Daarmee geven de landen tevens het goede voorbeeld aan opkomende economieën, die de trend van toenemende vleesconsumptie via bewustwordingsprojecten binnen de perken zouden kunnen houden.

Lees hier onze brief.

Internationaal Diervriendelijke Ondernemen

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De Dierencoalitie roept de Kamerleden op daarin ook het welzijn van dieren te borgen. De Nederlandse overheid stelt namelijk nog geen dierenwelzijnseisen bij steun aan bedrijven in het buitenland. Ook worden er dieronvriendelijke projecten gefinancierd en wordt dierenwelzijn nauwelijks geborgd in IMVO convenanten. Lees hier onze brief.

Pensioen voor ex-proefdieren

Op 27 november 2015 vindt een maatschappelijke consultatie plaats over het al dan niet pensioneren van dieren die eerder gebruikt zijn voor dierproeven.

Dierproeven zijn onlosmakelijk verbonden met aantasting van dierenwelzijn. Dieren zijn wezens met een in de wet erkende intrinsieke waarde, wezens met gevoel, die angst, pijn en stress kunnen ervaren. Vanuit dat oogpunt willen we dierproeven vervangen zien door alternatieven. Totdat dit realiteit is moet de maatschappij de proefdieren tijdens de proeven maximaal beschermen en verantwoordelijkheid nemen voor hun lot na de proef. We verwelkomen de nieuwe wettelijke mogelijkheid om dieren na hun leven als proefdier te pensioneren, in de Wet op de dierproeven als adoptie aangeduid.

Lees hier het gezamenlijke manifest van Stichting AAP, de Dierenbescherming, de Dierencoalitie en tal van andere dierenwelzijnsorganisaties.

Wilde Dieren de Tent Uit behaalt doel en heft zichzelf op

Wilde circusdieren verboden per 15 september 2015

Almere, 9 september 2015 – Na 10 jaar strijden voor een verbod op wilde dieren in circussen heft dierenbeschermingsorganisatie Wilde Dieren de Tent Uit zichzelf op vanwege het behalen van haar doel. Staatssecretaris Dijksma maakte vandaag bekend dat het verbod op wilde dieren in circussen morgen (donderdag 10 september) in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Hierdoor wordt het door haar aangekondigde besluit definitief. Dankzij het verbod is het vanaf dinsdag aanstaande niet langer toegestaan om als circus rond te reizen met wilde (zoog)dieren, of hen kunstjes te laten vertonen. Een doorbraak in de wijze waarop Nederland omgaat met wilde dieren.

 “Ieder goed doel zou ernaar moeten streven om zichzelf overbodig te maken door het bereiken van haar doelstellingen. In de praktijk komt het echter maar heel zelden voor dat dit ook daadwerkelijk lukt. Ik ben enorm trots op het behaalde resultaat en ben iedereen zo dankbaar voor de steun door de jaren heen om gezamenlijk dit doel te behalen” aldus Leonie Vestering, directeur van Wilde Dieren de Tent Uit. De organisatie ontstond in 2005 op initiatief van Jeroen Van Kernebeek, een vrijwilliger van de Groningse Dierenbescherming. Hierna volgde vele dierenbeschermingsorganisaties zoals Stichting AAP, Stichting Vier Voeters, World Animal Protection, Stichting Menodi, Stichting DierenLot, de Sophia Vereeniging, IFAW en lokale afdelingen van de Dierenbescherming die zich bij de vereniging aansloten.

Opvang

Na aankondiging van het verbod in het Regeerakkoord in 2012 heeft Wilde Dieren de Tent Uit zich sterk gemaakt voor het realiseren van opvang voor alle wilde dieren in circussen. “Na jarenlang een onnatuurlijk leven te hebben geleid in het circus is het een verademing voor deze dieren om hun natuurlijk gedrag weer te mogen vertonen in een opvangcentrum. Rust, ruimte, professionele zorg en begeleiding stonden voorop in onze zoektocht naar het meest geschikte nieuwe thuis voor de circusdieren die straks met pensioen mogen” aldus Leonie Vestering. Toch heeft de staatssecretaris in het verbod niet voorzien in de opvang van de dieren. Wilde Dieren de Tent Uit vreest dat de wilde circusdieren die volgende week in Nederland verboden worden nu alsnog in het buitenland hun kunstjes moeten vertonen of ‘verdwijnen’ in een handelscircuit van exotische dieren.

Vanmiddag overhandigde Wilde Dieren de Tent Uit duizenden brieven aan de staatssecretaris waarin ze wordt opgeroepen om gebruik te maken van het opvangaanbod. Dijksma gaf aan op dit moment nog niet te zullen voorzien in opvang van de dieren, maar dit besluit over te laten aan de circussen zelf. Deze hebben nog enkele dagen de tijd om een nieuwe locatie voor hun dieren te vinden. Het gaat om een beperkt aantal dieren: vijf Aziatische olifanten, één Afrikaanse olifant, drie tijgers en twee zebra’s. De aangesloten organisaties van Wilde Dieren de Tent Uit zullen na de opheffing controleren of het verbod wordt nageleefd en blijven garant staan voor het opvangaanbod.

 Internationale verboden

Er zijn momenteel 23 landen wereldwijd die het gebruik van wilde dieren in circussen hebben verboden. In de EU hebben 9 landen een nationaal verbod op wilde circusdieren en 9 andere EU-landen hebben gedeeltelijke verboden. Nederland sluit als 10e land aan met een nationaal verbod op wilde (zoog)dieren in circussen.