Convenanten Internationaal Maatschappelijk Ondernemen

Aan het proces voor IMVO convenanten dragen ook diverse dierenbeschermingsorganisaties actief bij. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat de IMVO-convenanten kunnen helpen te komen tot een duurzamere – en dus ook diervriendelijkere –  wereld. De vooruitgang tot dusverre is echter gering en dat roept de vraag op of de aanpak tot dusverre geen bijstelling verdient.

Lees hier onze brief voor het Tweede Kamerdebat vandaag over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Diervriendelijke BTW regels

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over BTW. BTW kan een belangrijk instrument zijn om diervriendelijk en duurzaam gedrag te stimuleren en niet-duurzaam gedrag te ontmoedigen.

De Dierencoalitie roept de Tweede Kamer dan ook op om:
1) In het nieuwe Europese BTW systeem differentiatie in het BTW-tarief op basis van maatschappelijke waarden mogelijk te maken;
2) Het BTW tarief van 21% op diergeneeskundige zorg te verlagen;
3) Fiscale maatregelen te nemen ter stimulering van duurzame, diervriendelijke consumptie.

Lees hier onze brief.

 

Zorgen welzijn dolfijnen

De leden van de Dierencoalitie maken zich zorgen over het welzijn van dolfijnen in het Dolfinarium. Dolfijnen worden gedwongen om ter vermaak aangeleerde kunstjes te vertonen. Natuurlijk gedrag als zwemmen, duiken en jagen wordt ernstig beperkt of is onmogelijk. Normale familieverbanden zijn voor deze intelligente en zeer sociale zeezoogdieren onmogelijk.

De Dierencoalitie pleit daarom voor maatregelen in deze brief aan de Tweede Kamer, die vandaag over dierenwelzijn en zeezoogdieren debatteert.

 

DierenLot lid van de Dierencoalitie

Den Haag –  De Dierencoalitie verwelkomt Stichting DierenLot als nieuwste lid.

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 15 dierenwelzijnsorganisaties, gericht op gezamenlijke belangenbehartiging voor dieren. “Wij vinden DierenLot een waardevolle toevoeging omdat hiermee vele lokale en regionale dierenopvangcentra binnen Nederland vertegenwoordigd worden in de Dierencoalitie”, aldus coalitievoorzitter Dirk-Jan Verdonk.

DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte en gewonde gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren in Nederland. Jan Krol, directeur Stichting DierenLot: “Stichting DierenLot hecht sterk aan een fijnmazig netwerk voor dieren in nood in heel Nederland en ondersteunt daarom honderden lokale en regionale dierenhulporganisaties. We zijn blij dat middels ons lidmaatschap van de Dierencoalitie we deze lokale en regionale dierenhulporganisaties nu ook bij de landelijke politiek een stem kunnen geven.” Stichting DierenLot geeft onder andere dierenambulances in bruikleen aan dierenhulporganisaties. Er rijden er nu ruim 100 door heel Nederland.

Andere leden van de Dierencoalitie zijn Stichting AAP, Bont voor dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vier Voeters, Stichting Vissenbescherming, Stichting World Animal Net, World Animal Protection en Zeehondencrèche Pieterburen. De leden van de Dierencoalitie hebben een gezamenlijke achterban van zo’n 600.000 donateurs.