Einde plezierjacht?

Als onderdeel van de nieuwe Wet Natuurbescherming zou de plezierjacht verboden worden. Echter heeft de PvdA echter haar standpunt onder druk van de VVD herzien, ondanks brede steun in de Kamer voor het afschaffen van de plezierjacht. Roep de PvdA via deze link op toch de plezierjacht te verbieden.

Kamerdebat NVWA

De handhaving van dierenwelzijnswetgeving is hard nodig, maar schiet helaas tekort. Zo wordt transitbagage nauwelijks gecontroleerd op smokkel van (producten van) wilde dieren, wordt de labelplicht voor bont nauwelijks nageleefd en vinden er 2,7 miljard overtredingen per jaar plaats in de vee-industrie. Ook komt er nieuwe wetgeving bij, zonder dat er ook capaciteit bij komt om die wetgeving te handhaven. Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer hierover.

Kamerdebat Legaal en gezond fokbeleid

Op donderdag 25 juni 2015 vindt in de Tweede Kamer het Schriftelijk Overleg Legaal en gezond fokbeleid plaats. Op de agenda staan 1) illegale puppyhandel en 2) een projectplan dat faalt om inteelt en ziekmakende uiterlijke kenmerken bij rashonden aan te pakken (Fairfok). Belangrijke thema’s als het gaat om dierenwelzijn. Lees daarom hier de reactie van de Dierencoalitie op projectplan Fairfok en aanbevelingen voor de aanpak van illegale handel in puppy’s.

 

Kamerdebat Dierenwelzijn

Op 23 juni a.s. gaat de Tweede Kamer debatteren over dierenwelzijn. Van de vele belangrijke dierenwelzijnsonderwerpen vragen de leden van de Dierencoalitie in het bijzonder aandacht voor de Positieflijst, vissenwelzijn, angorawol en wasbeerhondenbont, varkenswelzijn, weidegang en in beslaggenomen honden. Lees hier onze brief aan de Kamerleden.