Dierencoalitie doet aanbevelingen op gemeentelijk en Europees niveau

In 2014 staan zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de verkiezingen voor het Europees Parlement op de agenda. Daar deze verkiezingen ook vanuit het oogpunt van dierenwelzijn van groot belang zijn, heeft de Dierencoalitie een brief aan de politieke partijen gestuurd. In deze brief doet de Dierencoalitie belangrijke aanbevelingen die door de partijen mee kunnen – of beter ‘moeten’! -  worden meegenomen in de door hen op te stellen verkiezingsprogramma’s.

Aanbevelingen voor gemeenten
Aanbevelingen voor Europa

Het houden van zoogdieren aan banden gelegd

Op 19 juni jl., stuurde de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, een brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat per 2014 het houden van bepaalde zoogdiersoorten aan banden zal worden gelegd. De staatssecretaris stelt dat het nodig is om grenzen te stellen aan dieren die we wel en niet kunnen houden. Zo zullen onder meer wasberen, elanden, steppezebra’s en luipaardkatten niet meer door bedrijven of particulieren in Nederland mogen worden gehouden, gefokt of verhandeld. Naast een verbod op het houden van bepaalde zoogdiersoorten, zullen ten aanzien van het houden van bepaalde diersoorten ook speciale randvoorwaarden gaan gelden. De Dierencoalitie heeft veelvuldig bij de overheid op de instelling van een positieflijst aangedrongen en is zeer verheugd dat aan het houden van bepaalde zoogdiersoorten vanaf 2014 eindelijk paal en perk wordt gesteld. Ze hoopt dat de staatssecretaris nu spoed zet achter de realisering van een positieflijst voor vogels en reptielen. Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.